INFORMACJE OD SPRZEDAJĄCEGO

GIGAPREZENT
ul. Alozjego Pawliczka 27
41-800 Zabrze
Zarejestrowana przez Prezydenta Miasta Świętochłowice.
Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej
Adres przedsiębiorstwa
ul. Alojzego Pawliczka 27 ; 41-800 Zabrze
Adres do reklamacji
ul. Alojzego Pawliczka 27 ; 41-800 Zabrze

Dokonując zakupu na naszych aukcjach wyrażasz zgodę na przekazanie danych osobowych innemu podmiotowi w celu realizacji transakcji.
Podmiot któremu przekazywane są dane to
Gigaprezent,
Ul. Alozjego Pawliczka 27,
41-800 Zabrze
Zarejestrowana przez Prezydenta Miasta Zabrze.
Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej
Adres przedsiębiorstwa
ul. Alojzego Pawliczka 27 ; 41-800 Zabrze
Adres do reklamacji
ul. Alojzego Pawliczka 27 ; 41-800 Zabrze

Procedury obsługi zamówienia, procedury reklamacyjnej oraz wykorzystania danych osobowych tylko i wyłącznie do celów realizacji zamówienia pozostają bez zmian.


Opis procedury reklamacyjnej:
1.Kupujący może składać Sprzedawcy reklamacje dotyczące zawartej Umowy pod adresem almex.b@tlen.pl, lub w formie pisemnej na adres Sprzedawcy. Poprawnie złożona reklamacja powinna zawierać co najmniej:
imię, nazwisko, adres, adres e-mail Kupującego,
2.datę zawarcia Umowy stanowiącej podstawę reklamacji,
3.przedmiot reklamacji, ze wskazaniem żądania Kupującego,
4.wszelkie okoliczności uzasadniające reklamację.
5.Jeżeli podane w reklamacji dane lub informacje wymagają uzupełnienia, przed rozpatrzeniem reklamacji Sprzedający zwraca się do składającego reklamację o jej uzupełnienie we wskazanym zakresie.
6.Sprzedający rozpoznaje reklamację w terminie 14 dni od daty jej otrzymania w prawidłowej postaci.
7.Odpowiedź na reklamację wysyłana jest na podany przez Kupującego adres e-mail bądź na adres poczty tradycyjnej.

Prawo konsumenta do odstąpienia od umowy:

W ciągu 14 dni od otrzymania nabytej rzeczy lub – w przypadku usług – zawarcia umowy, Kupujący (konsument) może odstąpić od umowy bez podawania jakiejkolwiek przyczyny. W takim przypadku Sprzedający zwróci wszystkie otrzymane od Kupującego płatności za towar..

Aby odstąpić od umowy zawartej na Allegro, należy złożyć Sprzedającemu stosowne oświadczenie woli, pisząc na adres e-mail: almex.b@tlen.pl. Kupujący może skorzystać ze wzoru odstąpienia od umowy, podanego poniżej. Przesyłkę należy nadać na adres Gigaprezent ul. Alojzego Pawliczka 27 41-800 Zabrze

Gigaprezent
ul.Alojzego Paweliczka 27
41-800 Zabrze
Ja [imię, nazwisko kupującego] niniejszym informuję o moim odstąpieniu od umowy sprzedaży następujących rzeczy: [nazwy kupionych przedmiotów], numery oferty w Allegro [numery] .
Data zawarcia umowy to [data], data odbioru przedmiotów [data] .
Imię i nazwisko: [imię i nazwisko kupującego]
Login Allegro: [login kupującego]
Adres: [adres kupującego]
Data: [data odstąpienia od umowy]
Podpis: [tylko jeżeli formularz jest wysyłany w wersji papierowej]

Koszt zwrotu rzeczy w przypadku odstąpienia od umowy:

W przypadku odstąpienia od Umowy Sprzedawca nie ponosi kosztu odesłania Towaru.

Możliwość skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz dostęp do tych procedur:

Kupujący będący konsumentem ma możliwość skorzystania z pozasądowego sposobu rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń przed Stałym Polubownym Sądem Konsumenckim przy Wojewódzkim Inspektorze Inspekcji Handlowej w Katowicach. Informacje o sposobie dostępu do ww. trybu i procedur rozstrzygania sporów, znajdują się pod następującym adresem: http://www.uokik.gov.pl, w zakładce „Rozstrzyganie sporów konsumenckich”.

 

 

Koszyk jest pusty